Dni Stefana Batorego w Grodnie 2017

W połowie lipca, już po raz drugi do Grodna, na królewski zamek przybyła polska delegacja szlachty- rycerzy i bractw kurkowych, by oddać cześć i przypomnieć postać wielkiego władcy JKM Stefana Batorego, który tak kochał to miasto.

Grodzieński zamek ponownie ożył, jak przed wiekami. Rycerze dali liczne pokazy pojedynków i walk pod biało- czerwonymi sztandarami.

Poza zamkiem, odbył się rejs po Niemnie oraz wizyty w Sopoćkinie, Karalino, Naumowiczach.

Zapraszamy do galerii.

na zamku w Grodnie


Wiadomości