Koń husarski cz. II - wizerunki koni i husarzy

W ramach kontynuacji tematu koni używanych przez husarię, tym razem zamiast słów, oprzemy się na obrazach- obrazach historycznych czyli z czasów, gdy taka czy inna husaria fukncjonowała i zwyciężała. To dobry materiał by poza końmi, zobaczyć, jak wyglądała husaria na początku, w ciągu swego trwania i pod koniec wielkich sukcesów.

W tym materiale najpierw pokażemy wczesną husarię spod Orszy z 1514 roku, jednak malowana kilkanaście lat później, następnie z Rulonu Polskiego czyli z 1605 roku.

Kolejna "odsłona" to bitwa pod Kłuszynem (1610), potem przedstawimy bitwę pod Chocimiem z 1673 roku. Na końcu zaś Wiedeń i Parkany 1683.

Proszę zwrócić uwagę na elementy wyposażenia- ochronne i dla okazałości, jak tarcze, później zaś skrzydła- proste, krótkie, do wysokości głowy- "dla postrachu i okazałości", jak wówczas wierzono... Warto przy tej okazji przypomnieć i zwrócić uwagę, że nawet tam, gdzie przedstawiono husarzy ze skrzydłami, nie wszyscy je mają.

Ponadto nalezy też zaznaczyć, że poza "Rulonem Polskim" przedstawione wizerunki husarzy, znalazły się w sytuacji bojowej", nie paradnej.

...Ale pamiętajmy- nie zapominajmy o koniach, które wraz z husarzami tu pokazujemy.

 

 

Orsza 1514

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rulon Polski (1605)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitwa pod Kłuszynem (1610)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitwa pod Chocimiem (1673)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitwa pod Wiedniem i Parkanami (1683)

 

 

 

 

 

większe zdjęcia niż przedstawione powyżej, obejrzysz klikając ten link

 

 

 

Wiadomości